Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 6

BODY AND FACE CARE

RelaxoCare 4D Shiatsu Neck Massager: Wireless Pulse Therapy

RelaxoCare 4D Shiatsu Neck Massager: Wireless Pulse Therapy

Κανονική τιμή $63.00 USD
Κανονική τιμή $85.90 USD Τιμή έκπτωσης $63.00 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
style
Power Specifications
Product Details :
Introducing our Wireless Electronic Neck Massager, a revolutionary 4D Shiatsu Cervical Massager designed to provide unparalleled relief and rejuvenation for stiff necks and sore muscles. Crafted with precision and care, this innovative device seamlessly blends cutting-edge technology with the soothing comfort of a traditional shiatsu massage, offering a holistic approach to health care therapy.
Equipped with a powerful 600mAh battery, our Neck Massager boasts an impressive lifespan of approximately 10 days on a single charge, ensuring uninterrupted relaxation whenever and wherever you need it. With a massage time of 30 minutes per session, you can indulge in soothing relief without worrying about frequent recharges.
Featuring 6 distinct massage modes and 20 adjustable intensity gears, our Neck Massager offers customizable treatments tailored to your unique preferences and needs. Whether you prefer gentle pulsing or deep-kneading shiatsu, this versatile device caters to your individual comfort level with effortless ease.
Experience the ultimate in relaxation as our Neck Massager delivers gentle warmth with a thermal temperature of approximately 42°C, promoting circulation and easing tension for a blissful massage experience. Say goodbye to persistent neck pain and embrace the soothing embrace of our 4D Shiatsu Cervical Massager.
Elegantly packaged for your convenience, each set includes:
1 Wireless Electronic Neck Massager
Embrace the future of relaxation with our Wireless Electronic Neck Massager – your pathway to enhanced well-being and rejuvenation.Προβολή όλων των λεπτομερειών