Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 5

Health Care

CoreFlex EMS Ab Toner: Premium Muscle Stimulator

CoreFlex EMS Ab Toner: Premium Muscle Stimulator

Κανονική τιμή $46.00 USD
Κανονική τιμή $65.98 USD Τιμή έκπτωσης $46.00 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
style
Product information:
Introducing our Premium EMS Muscle Stimulator Abdominal Toning Belt, the ultimate solution for achieving toned abs and enhancing muscle strength from the comfort of your own home, office, or outdoor space. Crafted with cutting-edge EMS (Electrical Muscle Stimulation) technology, this muscle toner and abs trainer redefine your fitness routine by targeting specific muscle groups with precision and efficiency.
Designed for versatility, our EMS Muscle Stimulator Abdominal Toning Belt is suitable for a wide range of applications, including running sports, fitness equipment, health massage, and overall fitness and body enhancement. Whether you're at the gym, on the go, or relaxing at home, this premium toning belt adapts seamlessly to your lifestyle and fitness goals.
With adjustable intensity levels ranging from 1 to 6, our muscle stimulator empowers you to customize your workout experience according to your personal preferences and fitness level. Simply choose the desired intensity level and let the EMS technology work its magic, delivering targeted muscle stimulation for effective toning and strengthening.
Packaging Information: 1 Premium EMS Muscle Stimulator Abdominal Toning Belt
Elevate your fitness journey and unlock the full potential of your abdominal muscles with our Premium EMS Muscle Stimulator Abdominal Toning Belt. Say goodbye to traditional workout routines and experience the future of fitness innovation in the palm of your hand.


Προβολή όλων των λεπτομερειών