Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 7

Health Care

TranquilSole Shiatsu Foot Massager: Heat & Massage Therapy

TranquilSole Shiatsu Foot Massager: Heat & Massage Therapy

Κανονική τιμή $284.00 USD
Κανονική τιμή $394.11 USD Τιμή έκπτωσης $284.00 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Color
Introducing our luxurious Foot Massager Machine, a haven of relaxation and rejuvenation designed to melt away stress and discomfort after a long day. Immerse yourself in the ultimate foot pampering experience with our state-of-the-art shiatsu deep kneading electric feet massager, crafted with precision and care to elevate your well-being.
Crafted with high-quality materials, our foot massager boasts an array of advanced features including rotating balls, a roll bar, infrared heat, and air compression, ensuring a comprehensive massage that targets every inch of your tired feet. Let the gentle warmth and therapeutic pressure of our foot massager soothe your senses, promoting relaxation and enhancing overall happiness.
Designed with professionalism and convenience in mind, our foot massage machine offers 3 modes and 3 intensities that can be easily adjusted to suit your personal preferences. Whether you prefer a gentle kneading or a deep shiatsu massage, our versatile machine caters to your unique needs with ease.
Relieve foot discomfort and promote healing with the innovative shiatsu rollers that target deep nerves, joints, and acupuncture points, providing relief from plantar fasciitis and neuropathy pain. With the option to customize settings and switch functions on and off separately, our electric foot massager offers unparalleled comfort and control.
Indulge your loved ones with the gift of relaxation – our foot massager makes the perfect present for any occasion, from birthdays to holidays. With its durable construction and generous foot chambers suitable for most people, our massager is an ideal gift for both men and women, ensuring lasting comfort and joy.
Experience effortless maintenance with the removable washable cloth in the foot chambers, keeping your environment clean and hygienic. Plus, rest easy knowing your purchase is backed by a 1-year warranty and our dedicated customer service team, available to assist you 24/7.
Unwind in style and treat yourself to the luxury you deserve with our Foot Massager Machine – your ticket to ultimate relaxation and well-being.
Προβολή όλων των λεπτομερειών